top of page

Declaració de responsabilitat

Reglament

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

La participació en la cursa del Castell de Montesquiu implica l’acceptació del present reglament.

Per participar-hi s’ha de ser major d’edat el dia de la cursa. En cas de ser menor és obligatori presentar una autorització del pare, mare o tutor el dia de la cursa o fer-la el mateix dia.

La carrera podrà acollir un límit màxim de 100 corredors per cursa.

La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. L’assignació de places es regirà per estricte ordre d’ingrés, fins a completar la totalitat de participants esmentat en l’apartat anterior.

L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial de la carrera.

La cursa del Castell de Montesquiu disposa de dos recorreguts. Un de 10,5km i l’altre de 5km.

 

RECOLLIDA DE DORSALS

És obligatori portar el dorsal visible perquè l’organització pugui identificar als participants amb claredat en cada un dels controls.

La recollida de dorsals es farà dues hores abans del començament de la cursa en el punt d’acreditacions.

Per recollir el dorsal serà necessari presentar el DNI o passaport.

 

CONTROLS

En cas que un corredor es trobi amb les escombres (personal encarregat de tancar la cursa), haurà d’abandonar en el proper avituallament.

Temps límit per a realitzar la cursa 120 minuts

 

AVITUALLAMENTS

Durant el recorregut de la cursa hi haurà 1 avituallament líquid al km 5

A l´arribada  hi haurà aigua, refrescos, begudes isotòniques, energètiques, fruita, etc.

Els participants han de llançar els residus de l’avituallament dins del perímetre marcat per l’organització.

 

PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

L’organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes del present reglament.

 

RETIRADES

Els corredors que decideixin abandonar la cursa hauran de retirar-se en el punt de control o avituallaments. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut, ja que això implicaria un rescat terrestre.

L’organització només es compromet a tornar als participants en el punt de sortida i arribada de la cursa, quan hagin abandonat en un control amb accés motoritzat.

L’organització no tornarà als participants que han abandonat fins que hagi finalitzat la cursa, per tal d’assegurar el desenvolupament òptim d’aquesta.

Els corredors que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l’organització.

 

EMERGÈNCIES

Els participants de la cursa hauran d’alertar en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol tipus d’incidència.

Si un corredor està ferit els corredors estan obligats a parar-se per socorre’l i prestar-li tota l’ajuda possible.

 

MEDI AMBIENT

Els participants hauran de conservar i preservar el medi en tot moment i limitar-se estrictament a tirar qualsevol tipus de residus, a les zones d’avituallament.

 

RECORREGUT I MARCATGE

El recorregut estarà marcat amb personal d’organització i en trams possiblement amb guix i, cintes i cartells. 

És obligatori seguir l’itinerari marcat, així com passar per tots els avituallaments i control de pas establert.

Si la situació ho exigeix, l’organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries.

L’organització es reserva el dret de suspendre la prova si la integritat física dels corredors està en perill o de variar el recorregut en condicions meteorològiques extremes.

 

“BRÍFING”

Tots els corredors hauran d’estar presents al “brífing” que es farà 10 minuts abans del començament de la cursa, a la línia de sortida.

En el “brífing” es donaran tots els detalls informatius i tècnics que el corredor necessita conèixer per afrontar el recorregut.

 

RESPONSABILITAT DEL CORREDOR

Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliure de qualsevol responsabilitat civil.

 

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.

 

DRETS D’IMATGE

Tots els corredors renuncien als seus drets d’imatge durant la carrera.

L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès propi.

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT

L’organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circumstàncies ho exigeixen.

L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions el mateix dia de la cursa.

bottom of page